Thường nhật

TÓC NGẮN. CAO MỴ NHÂN

12th October 2018

Đã gửi từ iPad của tôi Bắt đầu tin nhắn đã chuyển tiếp: Từ: NHAN CAO <caomynhan91> Ngày: 07:29:44 GMT-7 Ngày 12 tháng 10 năm 2018 Đến: diegonguyen Chủ đề: TÓC NGẮN. CAO MỴ NHÂN TÓC NGẮN. CAO MỴ NHÂN Cắt ngang mái tóc Lần thứ bao nhiêu Tại sao em khóc Khi anh đang […]

Read More

LÀM HỎNG ĐỜI NHAU. CAO MỴ NHÂN

12th October 2018

Đã gửi từ iPad của tôi Bắt đầu tin nhắn đã chuyển tiếp: Từ: NHAN CAO <caomynhan91> Ngày: 21:05:34 GMT-7 Ngày 11 tháng 10 năm 2018 Đến: diegonguyen Chủ đề: LÀM HỎNG ĐỜI NHAU. CAO MỴ NHÂN LÀM HỎNG ĐỜI NHAU. CAO MỴ NHÂN Có tới một tháng trời mình không gặp anh trên nỗi […]

Read More

THƠ XƯỚNG HOẠ. PHẠM DUY LƯƠNG – CAO MỴ NH ÂN

9th October 2018

Đã gửi từ iPad của tôi Bắt đầu tin nhắn đã chuyển tiếp: Từ: NHAN CAO <caomynhan91> Ngày: 08:21:39 GMT-7 Ngày 09 tháng 10 năm 2018 Đến: diegonguyen Chủ đề: THƠ XƯỚNG HOẠ. PHẠM DUY LƯƠNG – CAO MỴ NHÂN THƠ XƯỚNG HOẠ PHẠM DUY LƯƠNG CAO MỴ NHÂN HỎI ĐẠI BÀNG ( Bài xướng […]

Read More

CHÓN NÀY. CAO MỴ NHÂN

6th October 2018

Đã gửi từ iPad của tôi Bắt đầu tin nhắn đã chuyển tiếp: Từ: NHAN CAO <caomynhan91> Ngày: 16:24:42 GMT-7 Ngày 05 tháng 10 năm 2018 Đến: diegonguyen Chủ đề: CHÓN NÀY. CAO MỴ NHÂN CHỐN NÀY . CAO MỴ NHÂN Anh chẻ đôi thần tượng Cho em trọn trái tim Cám ơn đời độ […]

Read More

TỜ THƯ NƯỚC MẮT. CAO MỴ NHÂN

5th October 2018

Đã gửi từ iPad của tôi Bắt đầu tin nhắn đã chuyển tiếp: Từ: NHAN CAO <caomynhan91> Ngày: 12:26:43 GMT-7 Ngày 05 tháng 10 năm 2018 Đến: diegonguyen Chủ đề: TỜ THƯ NƯỚC MẮT. CAO MỴ NHÂN TỜ THƯ NƯỚC MẮT. CAO MỴ NHÂN Có lẽ anh không muốn nhìn, hay không muốn nghe mình […]

Read More

THU PHAI. CAO MỴ NHÂN

4th October 2018

Đã gửi từ iPad của tôi Bắt đầu tin nhắn đã chuyển tiếp: Từ: NHAN CAO <caomynhan91> Ngày: 16:32:17 GMT-7 Ngày 03 tháng 10 năm 2018 Đến: diegonguyen Chủ đề: THU PHAI. CAO MỴ NHÂN THU PHAI. CAO MỴ NHÂN Mùa thu sắp vãn rồi ư Mà sao em vẫn tương tư lá vàng Thu […]

Read More

NẾU THÔI LÀM THƠ. CAO MỴ NHÂN

1st October 2018

Đã gửi từ iPad của tôi Bắt đầu tin nhắn đã chuyển tiếp: Từ: NHAN CAO <caomynhan91> Ngày: 18:32:43 GMT-7 Ngày 30 tháng 09 năm 2018 Đến: diegonguyen Chủ đề: NẾU THÔI LÀM THƠ. CAO MỴ NHÂN NẾU THÔI LÀM THƠ. CAO MỴ NHÂN Nếu em thôi làm thơ Anh có tìm em, hỏi Tại […]

Read More

CÂU ĐỐI NGƯỜI XƯA. CAO MỴ NHÂN

30th September 2018

Đã gửi từ iPad của tôi Bắt đầu tin nhắn đã chuyển tiếp: Từ: NHAN CAO <caomynhan91> Ngày: 09:29:32 GMT-7 Ngày 30 tháng 09 năm 2018 Đến: diegonguyen Chủ đề: CÂU ĐỐI NGƯỜI XƯA. CAO MỴ NHÂN CÂU ĐỐI NGƯỜI XƯA CAO MỴ NHÂN Không cần phải đan cử ra tới mấy trăm năm, như […]

Read More

em hỏi thăm chị

28th September 2018

Đã gửi từ iPad của tôi Bắt đầu tin nhắn đã chuyển tiếp: Từ: NHAN CAO <caomynhan91> Ngày: 22:37:44 GMT-7 Ngày 27 tháng 09 năm 2018 Đến: ngocdungnnd, Chương <ngodinhchuong>, my_ngoc10 Cc: HBTran <huybichtran> Chủ đề: Trả lời:⁨ em hỏi thăm chị⁩ Đã gửi từ iPad của tôi Ngày 27 thg 9, 2018, vào lúc […]

Read More

BUỒN THƯA. CAO MỴ NHÂN

27th September 2018

Đã gửi từ iPad của tôi Bắt đầu tin nhắn đã chuyển tiếp: Từ: NHAN CAO <caomynhan91> Ngày: 14:47:31 GMT-7 Ngày 27 tháng 09 năm 2018 Đến: diegonguyen Chủ đề: BUỒN THƯA. CAO MỴ NHÂN BUỒN THƯA. CAO MỴ NHÂN Buổi chiều khi nắng vừa tan Em ra sân ngó sắc tàn vàng phai Hình […]

Read More