vw88yes

Thơ xướng hoạ: Tình tự

Kính hoạ Sống đời lục cú của giáo sư – thi sĩ Mai Huyền Nga.
Từng nghe bạn quý thốt yêu thương
Sau đó nhìn nhau thật lạ thường
Một mảnh trăng thề rơi xuống nước
Trăm lời hẹn ước thả vào sương
Thế rồi chỉ có thơ bên cạnh
Tình tự bâng khuâng vẻ nhẫn nhường…
Hawthorne, 1 – 3 – 2020
CAO MỴ NHÂN