vw88yes

Tất cả là thơ

Từ thủa chúng mình cùng thích thơ
Nên yêu “xướng hoạ” đến vô bờ
Lỡ lời tôi lạc thì anh đỡ
Lầm ý chị cười tưởng bạn mơ
Nào phải bán trời ba chữ nghĩa
Hay đang mất đất bấy vuông cờ
Mai đây tất cả là hư ảo
Còn lại tình người giữa mối tơ…
Hawthorne, 29 – 2 – 2020
CAO MỴ NHÂN