vw88yes

Trái tim tách đôi

Anh lấy lại trên tay em
Trái tim sắp vỡ
Bảo rằng để anh thêm chút tình
Cho tâm tư rực rỡ
Trái tim lành anh vẫn giữ
Dành tặng em thôi
Em không dám bày tỏ đôi lời
Vì anh là tất cả
Dẫu trái tim có vỡ đôi
Trái tim vẫn quý giá
Ôi trái tim tuyệt vời
Cho em nguồn xúc cảm trọn đời
Khi anh tách đôi trái tim rồi
Anh trao em một nửa
Nào có chi phải thương nhớ
Còn một nửa tim anh mang đi
Cũng tặng cho một người tinh si
Như em, một người tình si
Mỗi nửa trái tim mỗi nơi
Anh không thể sống riêng mỗi nơi
Đành kéo không gian lại
Mỗi nửa trái tim mỗi người
Em xin trả lại anh nửa trái tim
Nửa trái tim, em lỡ vò rối bời…
CAO MỴ NHÂN