vw88yes

Thơ xướng hoạ: Nỗi lòng giêng hai – Mùa xuân ở lại

NỖI LÒNG GIÊNG HAI
Bát phong lai vãng giữa nơi này
Nên lưỡi tị hiềm nhuộm khói mây
Đã chạm lục trần không quản ngại
Nên cầm tam độc chẳng lung lay
Đừng gom bút vẫy từ chua xót
Để dệt vần trao chữ đắng cay
Thanh đạm nuôi lòng thôi đố kỵ
Khen, chê thêu dệt bớt chau mày
Trọng Xuân Canh Tý
NHƯ THỊ

MÙA XUÂN Ở LẠI
Mùa xuân ở lại nước non này
Nên vạn hoa tươi lộng sắc mây
Đừng buồn dạo trúc không vương vấn
Mà hãy hoà ca đỡ lắt lay
Ta sẽ cùng nhau vun nắng ấm
Để quên tất cả chịu sương cay
Mai đây sóng cạn dòng sông cũ
Thuyền chở tình thơ bận tối mày…
Hawthorne, 25 – 2 – 2020
CAO MỴ NHÂN