vw88yes

Đón anh

Rằng em mong có thế thôi
Cơn mưa lũ ngập lòng rồi chiều nay
Cần chi trăng tới tỏ bày
Có anh, nhật nguyệt đêm ngày trinh nguyên
Rằng thôi em hết ưu phiền
Như cuồng phong cuốn sạch miền rong rêu
Từ đây, tám hướng thương yêu
Về em, hoa bỗng nở nhiều cánh thơ
Rằng anh ôi thật mộng mơ
Biết anh vẫn ủ tóc tơ dịu hiền
Tình anh ôi rất êm đềm
Trăm năm thu lại một niềm thuỷ chung
Hôm nay trên cả chờ trông
Giấu trong thân áo mênh mông tuyệt vời
Rằng xin Chúa nhận cho lời
Ba năm cảm tạ ơn trời, đón anh…
CAO MỴ NHÂN