vw88yes

Hoa quỳnh mùa hạ

Hoa quỳnh nở mùa hạ
Lạt tựa nụ hôn phai
Em tô màu phấn má
Cho tươi thắm lòng ai
Nhưng hương quỳnh đã tan
Chậu cây xanh héo tàn
Đoá quỳnh buồn rũ cánh
Anh về chở nắng sang
Chẳng còn gì cho em
Đoá quỳnh không thức giấc
Màu hoa vàng võ thêm
Anh buồn se ánh mắt
Lệ em cũng vừa rơi
Gọi sầu trong tiếng hát
Tình thoáng vụt chơi vơi
Có gì như mất mát…
CAO MỴ NHÂN