vw88yes

CHỦ NHẬT. CAO MỴ NHÂN

Đã gửi từ iPad của tôi
Bắt đầu tin nhắn đã chuyển tiếp:
Từ: nhan cao <caomynhan91>
Ngày: 12:49:30 GMT-7 Ngày 03 tháng 08 năm 2019
Đến: diegonguyen
Cc: lienlachaingoaiphiemdam
Chủ đề: CHỦ NHẬT. CAO MỴ NHÂN

CHỦ NHẬT. CAO MỴ NHÂN
Anh hỏi một câu nghe rất lạ
” Thăm em, Chủ Nhật, có nên không ? ”
Đường đi chắc hẳn chưa xa quá
Thì chớ hồ nghi khách má hồng
Tuần trước, tại em cho lỡ hẹn
Tuần này anh giữ vẻ phân vân
Tuỳ anh, muốn đến hay không đến
Hay muốn từ đây thành cố nhân
Cũng được, bởi vì em đã nói
” Nếu không thích nữa, sẽ chia xa ”
Có chi ràng buộc mà anh ngại
Chủ nhật này, em lại vắng nhà …
CAO MỴ NHÂN
Đã gửi từ iPad của tôi