vw88yes

Đôi bàn tay

Ép chặt đôi bàn tay
Cho không gian tan loãng
Tương lai và dĩ vãng
Hoà hội tại nơi đây
Ôm một giấc tỉnh say
Đôi bàn tay hoang loạn
Mở toang ngày tháng hạn
Hốt hoảng đỡ mây về
Anh cuốn mảnh trăng thề
Giấu vào tim rạn vỡ
Ôi cuộc tình dĩ lỡ
Cả chuyến đò qua sông
Trời đất càng mênh mông
Đêm rơi trên tóc rối
Đôi bàn tay chới với
Không gỡ được mối tơ
Thôi bỏ hết vào thơ
Em mang theo tiễn biệt
Kiếp sau, chưa hẹn đến
Đã vội vã từ ly…
CAO MỴ NHÂN