Thơ xướng hoạ: Lễ Nghĩa

CHỮ LỄ
(Kính hoạ “Lễ Nghĩa” của nhà thơ Mai Xuân Thanh)
Học trường xong, phải hiểu thêm đời
Bởi lẽ tình người ở khắp nơi
Sợi tóc còn chia sông núi ngả
Đường tơ e xẻ nước mây trôi
Có khi nghĩa trọng khôn tìm kiếm
Gặp lúc ân vơi khó thử chơi
Bạn hỡi, trăm năm tôn chữ lễ
Mới mong giữ vẹn được vương ngôi…
Hawthorne, 27 – 4 – 2019
CAO MỴ NHÂN

LỄ NGHĨA
(Tiên Học Lễ Hậu Học Văn)
Ngày nay lễ nghĩa ở đâu đời?
Trường học chưa nghe nhắc nhở nơi!
Vốn liếng hành trang dường nước chảy
Mảnh bằng kiến thức tựa bèo trôi
Yếu thua, phi nghĩa đây ma nợ
Mạnh được, bất nhân đó quỹ chơi
Bạo lực hằng ngày ai đạo đức…?
Hơn thua hảm hại chúng tranh ngôi!
26 – 4 – 2018
Mai Xuân Thanh


Thursday January 01, 1970