Thơ xướng hoạ: Kí ức một thời

TÂM SỰ NGÀY NAY (hoạ)
Hỡi em, tâm sự suốt đêm dài
Đại mộng đăng trình có những ai
Tóc biếc vương bay trên đỉnh núi
Mơ vàng thầm dệt giữa ban ngày
Chiến trường thủa đó bom vơi cạn
Trận mạc thời nay lửa nhóm đày
Nếu thực lòng xây đời xán lạn
Thì xin đều bước nối chân hài…
Hawthorne, 26 – 4 – 2019
CAO MỴ NHÂN

KÝ ỨC MỘT ĐỜI (hoạ)
Đời ta từng nghẹn uất than dài,
Vận nước điêu linh khổ oán ai.
Thế trận đành thua đau mấy chốc,
Non sông phải chịu khóc từng ngày.
Vợ chồng chia cách đời tang tóc,
Thân xác lầm than sống hận đày!
Ảm đạm thê lương sầu vạn ngả…
Đìu hiu ốm đói tấm hình hài!
Liêu Xuyên


Thursday January 01, 1970

KÍ ỨC MỘT THỜI (xướng)
Gió trỗi từng đêm Mẹ thở dài
Non ngàn ảo não bóng hình ai
Nhân loài lánh nạn rời muôn chỗ
Chiến sự bùng lên tỏ tháng ngày…
Súng nổ vang trời thây gục ngã
Người than dậy đất cảnh lưu đày
Mây buồn ảm đạm đời đen tối
Những nẻo tràn lan ngập cốt hài!
26 – 4 – 2019
Đức Hạnh


Thursday January 01, 1970