TÀN LỬA ĐẠN. CAO MỴ NHÂN

Đã gửi từ iPad của tôi
Bắt đầu tin nhắn đã chuyển tiếp:
Từ: NHAN CAO <caomynhan91>
Ngày: 19:37:12 GMT-7 Ngày 30 tháng 10 năm 2018
Đến: Nguyen Diego <diegonguyen>
Chủ đề: TÀN LỬA ĐẠN. CAO MỴ NHÂN

Lust of the Apartment Wives
Tuesday December 11, 2018

In a small apartment complex… The sort that might exist anywhere… Our protagonist is a grocery deliveryman whose polite demeanor and pleasant smile have made him a bit of celebrity around the complex. But his smile is not as innocent as it seems… for this deliveryman has an ulterior motive–sampling some of these finely-aged apartment … "Lust of the Apartment Wives"

The post Lust of the Apartment Wives appeared first on B88AG.

TÀN LỬA ĐẠN. CAO MỴ NHÂN
Đừng nghe xa tiếng gọi
Hay tưởng rằng nằm mơ
Có một lần anh tới
Trao em chuỗi mong chờ
Hôm nay thu đang vãn
Lá đỏ bay đầy trời
Nhớ xưa mùa lửa đạn
Tàn cháy ngỡ phượng rơi
Trái tim em sôi nổi
Đập rộn ràng chơi vơi
Anh niêm phong buồng phổi
Cho tim bặt hết lời
Em chẳng còn dưỡng khí
Van vỉ nỗi si cuồng
Anh lặng thinh thở nhẹ
Giữa mịt mù hoàng hôn …
CAO MỴ NHÂN
Đã gửi từ iPad của tôi

Karmasutra
Sunday December 09, 2018

Karmasutra is an RPG/VN hybrid inspired by Dungeons & Dragons. It takes place in the world of Tattva – a mysterious, heavenly realm that acts as the final challenge for sinners who seek the call of Nirvana in other worlds. If you like this game, purchase it to support the Game Developer! jwplayer(“player”).setup({sources: [{"file”:”http://steamcdn-a.akamaihd.net/steam/apps/256689792/movie_max.webm?t=1500337350",”type”:”video/mp4",”label”:”720p”}], “image”: … "Karmasutra"

The post Karmasutra appeared first on B88AG.