NÓI VỘI. CAO MỴ NHÂN

Đã gửi từ iPad của tôi
Bắt đầu tin nhắn đã chuyển tiếp:
Từ: NHAN CAO <caomynhan91>
Ngày: 08:13:07 GMT-7 Ngày 23 tháng 10 năm 2018
Đến: diegonguyen
Chủ đề: NÓI VỘI. CAO MỴ NHÂN

Neighbor Watching (隣人観察)
Wednesday November 07, 2018

Our hero has no luck with girls and spends his nights staring at the starry sky. Prompted by a friend, he tries his hand at ‘people watching’ and points his telescope downwards. Much to his surprise, he focuses right on a young woman masturbating! He’s enraptured by what he sees unfold before his very eyes. … "Neighbor Watching (隣人観察)"

The post Neighbor Watching (隣人観察) appeared first on B88AG.

NÓI VỘI. CAO MỴ NHÂN
Anh đọc một bài thơ
Giữa đêm khuya thanh vắng
Có chiếc lá huyền mơ
Bay vào vùng quên lãng
Nửa đời xa bè bạn
Anh hỏi gió heo may
Nửa đời xưa bom đạn
Không nhớ hết tháng ngày
Em viết lời nhắc nhở
Âm hưởng của tình yêu
Đã đang rời quá khứ
Mang đắm say đi theo
Nỗi mê si biền biệt
Tan loãng sóng thời gian
Ôi tình em bất diệt
Muôn thu chẳng phai tàn …
CAO MỴ NHÂN
Đã gửi từ iPad của tôi

Dot Theater Tanukil Bequest v1.0.4
Saturday November 03, 2018

It is RPG style “heroine guided mini game” which manipulates the fate of the heroine by crafted in the field . There is no battle. H scene is all dot animation! Tanuki (player) who kept the fate of the heroine for some reason. Erotic buddend waits for somehow after changing the route. Demons and living … "Dot Theater Tanukil Bequest v1.0.4"

The post Dot Theater Tanukil Bequest v1.0.4 appeared first on B88AG.