MÙA THU ANH. CAO MỴ NHÂN

Đã gửi từ iPad của tôi
Bắt đầu tin nhắn đã chuyển tiếp:
Từ: NHAN CAO <caomynhan91>
Ngày: 16:54:20 GMT-7 Ngày 19 tháng 10 năm 2018
Đến: diegonguyen
Chủ đề: MÙA THU ANH. CAO MỴ NHÂN

Help Bowser
Tuesday November 06, 2018

Bowsette has gotten stuck in a wall! Help her out.​ If you like this game, purchase it to support the Game Developer! Info HCGs Download Guide Requirements Language: English Developer: Mew games Release: 06/10/2018 Censorship: Uncensored OS platform: Windows, Android Please spend time to read FAQs before downloading. Sometimes it may help you. LINK PC … "Help Bowser"

The post Help Bowser appeared first on B88AG.

MÙA THU ANH. CAO MỴ NHÂN
Rừng phong, lá vàng bay
Lá vàng lẫn mầu mây
Áo vàng như cánh bướm
Hoa cũng vàng trên tay
Đứng dưới cây phong vàng
Đường phố rộng thênh thang
Tiếng chân, ôi thầm lạng
Qua một lối đi ngang
Anh biết thu chơi vơi
Thu đến từ xa khơi
Nắng vàng đang đổ xuống
Nhớ anh đong đầy trời
Anh bảo lá chưa phai
Mùa thu anh trải dài
Bao nhiêu là mộng mị
Ủ tình em mãn khai …
CAO MỴ NHÂN
Đã gửi từ iPad của tôi

Sengoku Rance
Thursday December 13, 2018

In the far east nation of Nippon, a plethora of feudal lords are fighting for supremacy in the 4th Sengoku Era. After doing immeasurable damage on the Continent, the brute known as Rance traveled with his slave, Sill, to the island country. For a hot spring vacation, you ask? Wrong. While they’ll go to some … "Sengoku Rance"

The post Sengoku Rance appeared first on B88AG.