GỌI THU VÀNG. CAO MỴ NHÂN

Đã gửi từ iPad của tôi
Bắt đầu tin nhắn đã chuyển tiếp:
Từ: NHAN CAO <caomynhan91>
Ngày: 00:54:02 GMT-7 Ngày 27 tháng 10 năm 2018
Đến: diegonguyen
Chủ đề: GỌI THU VÀNG. CAO MỴ NHÂN

Gears of Dragoon 2 ~Reimei no Fragments~
Thursday December 13, 2018

This dungeon exploration RPG is ninetail’s 10th anniversary title. The city-state Carnas flourishes thanks to its prominent magical culture. However, underneath it lies the ruins of a fallen machine civilization. One time, a machine was excavated from the labyrinth and once it was restored, its power and convenience sparked great interest. This led to a … "Gears of Dragoon 2 ~Reimei no Fragments~"

The post Gears of Dragoon 2 ~Reimei no Fragments~ appeared first on B88AG.

GỌI THU VÀNG. CAO MỴ NHÂN
Mùa thu sao thiếu hạc vàng
Để con ngỗng trắng kêu hoàng hôn sương
Thì rồi ngỗng gọi yêu thương
Mây cao cũng vội mở đường chim bay
Làm sao cho nhớ nhung đầy
Vòng tay anh đã quên ngày tháng em
Hạc vàng nào thả cánh đêm
Ngỗng mang ngân nhũ trải thềm mộng mơ
Biết rồi, anh vẫn ủ thơ
Giúp em giữ lại chút vờ vĩnh sa
Gió thầm thì khúc bi ca
Em không rời khỏi buồn xa xót mình
Thành vương khói biếc trường đình
Huế thơ dấu mãi cuộc tình mê si
Tình ơi, tiếng ngỗng lâm ly
Em quên bóng hạc ngay khi gặp người
CAO MỴ NHÂN
Đã gửi từ iPad của tôi

Succubus’ Basket – I was abducted and made a cumpet –
Wednesday November 07, 2018

An ordinary boy was r*ped by a succubus. After being kidnapped and taken to asmodians’ castle, he is about to become a cumpet… Can he win his freedom from the succubus? If you like this game, purchase it to support the Game Developer! Info HCGs Download Guide Requirements Original title: サキュバスの籠 – 町外れで薬草を採る最中、淫魔に辻取りされて精液ペットにされました Language: English … "Succubus’ Basket – I was abducted and made a cumpet –"

The post Succubus’ Basket – I was abducted and made a cumpet – appeared first on B88AG.